Przedsiębiorstwo STEFMAR Technika Grzewcza i Sanitarna istnieje od 1992 roku. Początki działalności firmy wiążą się z wykonywaniem instalacji wod - kan, c. o. i gazowych. Lata pracy przyniosły rezultaty w postaci wykonanych 200 km sieci instalacji gazowych na terenie Gminy Mszana Dolna, modernizacje instalacji i kotłowni w obiektach oświatowych.

Doświadczenie

Wraz z nabywaniem doświadczenia i podnoszeniem kwalifikacji pracowników firmy spektrum świadczonych usług w ramach działalności przedsiębiorstwa uległo poszerzeniu, w ślad za czym rozbudowane zostało zaplecze techniczne. Dziś firma dysponuje ośmioosobową ekipą handlowo - usługową służącą również doradztwem technicznym, a także dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji świadczonych usług, w tym samochodami dostawczymi w ilości 3 sztuk, z których jeden wyposażony jest w klapę samowyładowczą.

Zasoby

Posiadane zasoby oraz doświadczenie pozwalają na zaoferowanie naszych usług zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym, a stały kontakt z partnerami handlowymi wiodących firm z branży sanitarnej i grzewczej umożliwia nam ciągły rozwój zgodnie z rosnącym rynkiem potrzeb i wymaganiami naszych klientów.

Realizacje

Podczas realizacji zleconych nam zadań wykorzystujemy najnowsze dostępne technologie szczególny nacisk kładąc na wysoką jakość zarówno materiałów jak i wykonawstwa, co pozwala nam zaoferować 2 letni okres gwarancji na świadczone usługi.